Őrség szennyvíz
Régóta elhúzódó szennyvízelvezetési és kezelési problémára jelentenek sikeres megoldást a Magyarszombatfán és Őriszentpéteren a Pureco által épített, nemrég átadott szennyvíztisztító telepek.

Őrség szennyvíz

Magyarszombatfa és Őriszentpéter természetvédelmi oltalom alatt álló területen találhatóak (Őrségi Nemzeti Park területén), valamint az ország turizmusában és az érzékeny felszíni vizek között is meghatározó szerepet betöltő Balaton érzékeny vízgyűjtő területén fekszenek. Így a térség megfelelő szennyvízelvezetését és -tisztítását kiemelt figyelemmel, de rövid idő alatt meg kellett oldani.

magyarszombatfa1.pngMagyarszombatfa szennyvíztisztító telep

A projekt kihívásai között szerepelt az elaprózott településhálózat, a települések szeres jellege folytán azok további sajátossága, nevezetesen az, hogy az egyes településrészek esetenként több kilométernyi távolságra fekszenek egymástól (lásd Szalafő, Nagyrákos). Míg a városokban és a sűrűn lakott térségekben a csatornahálózat kiépítése nem csupán nélkülözhetetlen, hanem egyúttal gazdaságos is, addig e kistelepüléseken, illetve a ritkán lakott területeken a szennyvízkezelés módját gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból egyaránt mérlegelni kellett. 

oriszentpetetr.jpgŐriszentpéter szennyvíztisztító telep

A Pureco szakemberei a projektek keretében bővítették, korszerűsítették a meglévő őriszentpéteri szennyvíztisztítót, Magyarszombatfán pedig új szennyvíztisztító telepet építettek. A projekt további részéhez kapcsolódó, Ispánk és Szalafő települések közötti, az őriszentpéteri telepig történő szennyvízelvezetést, csatornázást az Alpok Terra Kft. végezte.

Magyarszombatfán SBR technológia került alkalmazásra. Ennek a helytakarékos megoldásnak nagy előnye, hogy az összes tisztítási folyamat egy medencében zajlik, ezért nincs szükség utóülepítőre, annak gépészetére, a nitrogén- és foszforeltávolítás rendkívül hatékony, üzemeltetése egyszerű.

magyarszombatfa0.pngMagyarszombatfa szennyvíztisztító telep

Őriszentpéteren a meglévő telep bővítésére volt szükség, mert Szalafő és Ispánk települések szennyvízelvezetés és szennyvíz tisztítás szempontjából az őriszentpéteri agglomerációhoz kerültek átsorolásra, ezen települések szennyvízét is az őriszentpéteri csatornahálózaton keresztül az őriszentpéteri telepre vezetik. A régi telep a többletként jelentkező szennyvíz terheléséhez nem rendelkezett elegendő kapacitással, a szükséges korszerűsítést és bővítést a Pureco szakemberei végezték. A rekonstrukció során nem épült új műtárgy, viszont a technológia és a gépészet cseréje megtörtént.  Az elfolyó határértéket biztosításához új utószűrő berendezés került beépítésre, hiszen olyan minőségű tisztítás elérése volt a cél, mely megfelel a vízminőségvédelmi követelményeknek. 

oriszentpeter1.pngŐriszentpéter szennyvíztisztító telep

Büszkék vagyunk rá, hogy szakértelmünkkel hozzájárulhattunk az őrségi környezet tisztaságához, az itt élő emberek mindennapjainak egészségesebbé tételéhez.